Weidevogels

ooievaarDe weidevogels nemen in hoog tempo af. Een bericht dat op twitter veel werd gedeeld. Er zijn extra maatregelen nodig om de weidevogels te beschermen. Hiervoor is een brief naar de kamer gestuurd. Als bijlage zat er een middelenlijst bij die in de land en tuinbouw gebruikt mag worden. Door deze lijst met dit bericht mee te sturen werd gesuggereerd dat de afname van de weidevogels één op één met deze lijst middelen te maken heeft. Nu ga ik niet zitten ontkennen dat het onnodig gebruik van middelen invloed zou kunnen hebben op nadelige effecten voor het milieu, maar ik vind de suggestie dat dit de enige oorzaak is te kort door de bocht. Ten eerste zet de agrarische sector alles op alles om het gebruik van (toegelaten) middelen zoveel mogelijk te beperken. Onze sector begrijpt heus wel dat Nederland het gaat winnen op duurzaamheid en niet op kostprijs. Door te proberen de laatste correctie middelen weg te krijgen, zal de weg naar duurzaamheid trager worden omdat telers (ook uw voedsel voorzieners) het risico niet meer kunnen nemen dat hun producten ziek worden als ze het gebruik van middelen (medicijnen) zo lang mogelijk uitstellen. Er speelt naar mijn idee echter nog een ander aspect. Hoewel in elk artikel over dit fenomeen zonder enige tegenspraak de intensieve landbouw als oorzaak wordt genoemd, klopt dit naar mijn idee niet. Er gebeurt namelijk nog veel meer in de natuur. Door de grote inspanning die de agrarische sector de afgelopen decennia ten toon heeft gespreid zijn de sloten schoner geworden. De hoeveelheid en de grootte van de vis die nu in de sloten van de Bollenstreek zit, heb ik in mijn jeugd nooit gezien. Ik was 30 jaar oud toen ik voor het eerst een ooievaar in het wild in Nederland zag. Nu zitten ze massaal op de lantarenpalen boven de snelweg. Als je door het platte Nederland rijdt zie je vrijwel altijd wel een witte reiger of een lepelaar. Vrijwel elk weiland is bedekt met nijlganzen. Al deze weidebevolking zag je vroeger nooit. Als je een meting gaat houden over de populatie van deze grote vogels zal je waarschijnlijk een verdubbeling en met de ooievaar en nijlganzen waarschijnlijk een vertienvoudiging zien in de laatste 20 jaar. Ook deze dieren leven in ons weide-milieu. Bijkomend nadeel is dat de ganzen best wel eens verdringend zou kunnen werken op de wilde eend. Ze zijn groot en beschermt. Ook is het niet onlogisch dat een voortdurend kikkertjes en jonge vogeltjes etende ooievaar negatief is voor de populatie weidevogels. Hoewel ik best geniet van al deze mooie nieuwe aanwinsten op de Nederlandse weiden, zie ik het ook als een vorm van aanpassing, als de ene soort de andere verdringt. Als je dit niet wilt, moet je niet, omdat het zo makkelijk is, alleen de intensieve landbouw de schuld geven, maar ook wat aan de overbevolking van nijlganzen, aalscholvers, ooievaars en uitheemse reigers willen doen. Wij doen ons uiterste best om een schoon milieu aan de volgende generatie na te laten en daarom is het best frustrerend als bij elke stap die in de goede richting wordt gedaan de lat hoger wordt gelegd en wordt gezegd dat we niet willen. We werken samen met de natuur en dit zouden we ook graag doen met de liefhebber van weidevogels. Met elkaar kunnen we veel meer bereiken dat tegen elkaar.

 

Comments

Bewijslast

collage social media

Afgelopen week werd ik geconfronteerd met de eis dat ik een bewijs moest leveren dat werken aan naamsbekendheid van onze producten werkt. Op zich denk ik dat de bewijzen overal om ons heen te zien zijn. Er wordt nu ruim 6 jaar extreem veel gedaan om de seizoensbloemen onder de aandacht te krijgen en dat deze productgroep het nu bovengemiddeld doet, zou voor mij wel een redelijk bewijs zijn dat we goed aan de weg timmeren. Steeds meer mensen maken gebruik van onze informatievoorziening en sommige groten hebben zelfs aangegeven onze informatie als leidend voor hun aanbieding te gebruiken. De vraag om bewijs veraste me eigenlijk wel. Ik zou willen dat je precies bewijs zou kunnen leveren dat hetgeen je doet echt werkt. Als 30% van de inkopers met je informatie werkt is dat 100% meer dan dat je de informatie niet zou leveren. Als je dus zoekt naar bewijs dat het niet werkt, hoef je alleen die andere 70% maar te bellen. Voor mij houdt dit in dat we nog veel te doen hebben om de rest te bereiken, maar ook dat het nooit zal lukken om iedereen met onze info te laten werken. Als tijdens de verkiezingen iemand 30% van de stemmen heeft is hij de grote winnaar en claimt deze partij dat zij degene zijn die het volk vertegenwoordigd. Toch heeft 70% niet op deze partij gestemd. Je zou dus kunnen zeggen dat de meerderheid tegen deze partij is. Wat betreft het punt van de bewijslast, daar ga ik niet uitkomen. Ik kan nooit iemand op voorhand garanderen dat de uitgegeven euro aan promotie rendabel is. Ik weet wel dat als er niets gebeurt we de aansluiting met de digitale wereld gaan verliezen. Ik zou niet weten hoe je in de wereld van de marketing op voorhand aan kan geven waar het resultaat precies vandaan gaat komen. Natuurlijk probeer je alles wat je doet zo goed mogelijk onderbouwt uit te voeren, maar soms wordt iets direct opgepakt en soms niet. Als je weet dat je in deze materie altijd 50% voor niets doet, heb je de keus te wachten tot je bewijs hebt voor je er aan gaat beginnen, of gaan voor de 50% en direct aan de gang gaan. In het eerste geval gebeurt er niets en in het tweede geval 100% meer dan in het eerste geval. Soms vind ik het jammer dat er eigenlijk in de sceptici, die op een idee altijd antwoorden met “ja maar”, veel meer energie gaat zitten dan in de mensen die met elkaar de schouders er onder zetten en dingen doen. Mijn goede voornemen is dat ik mijn uiterste best ga doen voor de mensen die dingen willen doen en mij ga proberen iets minder te irriteren aan de “ja maar” mensen. Waarschijnlijk beter voor het resultaat en voor mijn gezondheid.

Comments

Complimenten-dag

blog-week9-2017Op 1 maart is het complimentendag. Net als het de beste wensen toewensen in het begin van het jaar zou eigenlijk, iemand het beste toewensen of een compliment maken niet door een speciale dag gestimuleerd hoeven te worden. Waarom zou je iemand een dag voor de kerst niet het beste wensen. Waarom is een speciale dag nodig om een compliment te geven. Een compliment maak je omdat je denkt dat iemand een compliment verdient. Het geven van een compliment aan iemand om iets voor elkaar te krijgen degradeert het compliment tot een gedrocht. Misschien is dit juist wel de reden dat mensen zeer terughoudend zijn in het geven van complimenten. Als je iemand een compliment geeft, loop je altijd de kans dat diegene denkt dat je iets van hem wil. Dat je bij een compliment hieraan denkt zou kunnen betekenen dat je zelf wel eens iemand gecomplimenteerd hebt om iets voor elkaar te krijgen. Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten is het oude gezegde. Het geven van een compliment om een negatieve boodschap te verzachten is ook een veelvoudig gebruik. De zin” Ik waardeer erg wat je allemaal doet, maar” zullen veel mensen herkennen. Toch zou het zonde zijn als het maken van een compliment alleen maar achterdocht teweeg brengt. Door het geven van complimenten uit waardering of zomaar omdat je vindt dat iemand het verdiend kunnen we het instituut compliment weer uit de achterdochtige hoek halen. Door er echt op te letten dat een compliment niet direct gevolgd wordt door een vraag, zal de achterdocht verdwijnen en wordt het krijgen van een compliment weer leuk. Waarschijnlijk is de complimenten-dag verzonnen door mensen die het belangeloze compliment een beetje misten. Zomaar een bloemetje meenemen omdat je thuis elke dag zo lekker kan eten. Niet over nadenken maar gewoon doen wat je op dat moment voelt. Natuurlijk kun je ook iets anders meenemen of gewoon iemand uitnodigen voor een etentje. Als ik het laatste er niet bij zeg denkt natuurlijk iedereen dat ik dit alleen schrijf om de mensen meer bloemen te laten kopen. Hoewel ik dat natuurlijk wel wil, hoef ik dat niet eens te vertellen. Door complimenten op wat voor manier dan ook worden mensen blij en blije mensen kopen meer bloemen. Dus het maakt mij niet uit waar je blij van wordt, als je maar blij wordt. Ik wil dus iedereen complimenteren die de moeite heeft genomen om dit verhaal te lezen. Mijn complimenten.

Comments