Betrekkelijk

Hoe ongelukkig kun je worden als de zaken niet helemaal lopen zoals gepland? Ik ga er vanuit dat vrijwel iedereen wel eens een dag heeft waar het niet zo loopt dan verwacht en dat je na een dag voor je gevoel hard werken, na moet denken wat je eigenlijk gedaan hebt. Laatst was ik me voor mijn gevoel door zo’n dag heen aan het worstelen, toen er een kaart door de brievenbus viel. Een teler van Summerflowers was op 57 jarige leeftijd na een zeer kort ziekbed overleden. Een optimistisch man die volop bezig was zijn bedrijf te leiden en er voor te zorgen dat er steeds weer mooie nieuwe producten op de markt komen. Deze man was volop bezig met zijn bedrijf, maar ook met zijn leven. Naast het werk had hij vele andere taken en sociale verplichtingen. Waarschijnlijk had ook deze man soms wel eens een baaldag, maar ik heb hem daar nooit op weten te betrappen. Na zo’n dit bericht raak je een beetje uit balans. Het lukt niet om direct de draad weer op te pakken en je gaat maar iets doen wat je gemakkelijk afgaat om je gedachten een beetje te verzetten. Nog steeds gaan de dingen niet zoals je had gepland, maar dat is opeens veel minder belangrijk geworden. Natuurlijk maakt iedereen dit in zijn leven meerdere malen mee en beseft hoe betrekkelijk de zorgen zijn die we in ons dagelijks leven meemaken. Toch vind ik het moeilijk om hier een goede balans in te vinden. Bij een dergelijke gebeurtenis besluit je om het toch een beetje anders te gaan doen. Er bij stil staan dat er meer is dan alleen maar werk. Toch is dit werk wel noodzakelijk om de dingen te kunnen doen die hiernaast ook echt belangrijk zijn. Als je met mensen praat die hun werk niet zo leuk vinden, verklaren die je voor gek als je meer werkt dan strikt noodzakelijk is om de leuke dingen die je wilt doen te financieren. Als iemand voor zijn pensioendatum komt te overlijden hoor je vaak dat hij net niet oud genoeg is geworden om nog van het leven te genieten. Hoewel ik deze redenering in sommige gevallen best wel snap, ga ik hier niet in mee. Wat als je je werk leuk vind? Wat als je voldoening in je werk vindt? Waarom geniet je dan pas als je niet meer werkt? Waarschijnlijk zal ik voor mijzelf het antwoord en dus de complete balans niet vinden. Veel dingen, zoals een beetje voortdurende onrust zijn volgens mij voor een deel in je karakter ingebouwd. Ik ben er in ieder geval vrij zeker van dat de overleden teler, gezien het plezier waarmee hij de dingen deed, van zijn leven heeft genoten. Ik hoop dat deze gedachte de nabestaanden helpt om het verlies te verwerken. Zelf zal ik waarschijnlijk zoals vele met mij blijven zoeken naar een zo goed mogelijk evenwicht, waarbij pijnlijke gebeurtenissen je confronteren met de betrekkelijkheid van de dingen.

Comments

Iedereen blij.

Nieuwjaar nieuwe kansen. Voor de meeste telers is 2018 al lang begonnen. Alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al lang in volle gang. Toch is zelfs voor de telers van jaarrondproducten de tijd tussen Kerst en Nieuwjaar een periode om te evalueren. In onze sector lopen de kansen bijna over de rand en voor wie ze weet te grijpen is er geen betere tijd geweest dan nu. De rente is laag en het vertrouwen in goed ondernemerschap bij de banken is weer groter. Je ziet zelfs in de vakbladen opmerkingen dat er aan een hectare zonnepanelen minder werk zit dan aan de hectare bloementeelt. Op zich is dit leuk voor de mensen die deze kansen kunnen pakken, maar het heeft weinig met een ontwikkelende agrarische sector te maken. De publicaties over dit soort initiatieven zijn zeer nuttig, maar geven de gewone teler wel eens het gevoel dat hij de boot aan het missen is. Als je net geen eigen grond hebt om zonnepanelen te plaatsen, als je net te weinig energie gebruikt om aan de grote projecten mee te doen, kun je hier geen winst behalen. Is er dan een probleem? Ik denk van niet. De bovenstaande voorbeelden gaan allemaal over het beheersen van de kosten. Natuurlijk een belangrijk gegeven, kosten maken die niet nodig zijn is dom. De kansen voor de gewone kweker liggen in het bevorderen van de afzet. De grote projecten zijn niet altijd even flexibel. Ook is het voor de reuzen moeilijk om kleine gewassen te telen. Kansen dus voor de kleine en middelgrote teler om juist deze kleine gewassen eens goed op te pakken. Laat zien wat je doet, want de bloemenwereld zit echt op jou leuke gewasje te wachten. Het hoeft niet eens een echt nieuw gewas te zijn, want er is volop aandacht voor de z.g. vergeten bloemen. Voor degenen die denken dat dit alleen kruidenierswerk is, kan ik zegen dat de afzet op dit moment meer wordt gehinderd door de kleine aantallen dan door overproductie. Er is dus markt voor de telers van kleine gewassen die de exclusieve markt bedienen, maar er liggen ook kansen bij deze producten voor de wat grotere telers. Veel grotere afnemers willen graag met deze bloemen aan de slag, maar de volumes zijn te klein om dit in gang te zetten. Voor de innovatieve teler die deze markt weet te vinden zijn er dus kansen om deze bloemen groot te maken en een geheel nieuwe markt aan te boren. Als je zelf niet kan of wil groeien, ligt hier de kans om met een paar collega telers samen die markt op te pakken. Het komt er dus op neer dat er kansen zijn voor iedereen. Ook een kleine teler die de markten weet te vinden die nu blijven liggen is ondernemer. Je bent niet alleen ondernemer als je veel geld bij de bank los krijgt en makkelijk in de vakpers komt. Je bent ondernemer als je iets verzint dat nu werkt en toekomstbestendig is. Als iedereen de kansen pakt die bij hem passen, is in 2018 iedereen blij.

Comments

En nu weer doorgaan….

 

Vorige maand is het bloemenseizoen van 2017 afgesloten met een zeer geëmotioneerde algemene ledenvergadering van Royal FloraHolland. Er werd gestemd over een nieuwe tariefstructuur, om de kosten van het huidige systeem eerlijk te verdelen. Kosten maker kosten drager heet dat. De samenstelling van deze tarieven hoefde voor de mensen die op alle infoavonden geweest zijn geen verrassing te zijn. Het enige jammere is dat mensen wel in actie komen als er iets is beslist, maar meestal afwezig zijn als er nog sprake kan zijn van inspraak. De uitslag van de stemming is niet verrassend. De telers die het meeste voordeel hebben, hebben de meeste omzet, dus ook de meeste stemmen. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig naar de uitslag als elke teler 1 stem zou hebben gehad. Toch is de uitslag van de stemming eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Er wordt gestemd over de tarieven voor een systeem dat binnen een aantal jaren niet meer op deze manier bestaat. Als je tegen hebt gestemd en je verwacht hier het vak een kostenverhoging te hebben bespaart, kom je bedrogen uit. De kosten liggen er nu eenmaal en als niemand die betaald zal het product (klok) versneld verdwijnen. Als je om deze reden voor hebt gestemd, kom je ook bedrogen uit. Zelfs deze verhoging zal de klok op deze manier niet in stand kunnen houden. De vraag is echter hoe belangrijk het is dat alles blijft zoals het is. Als we een digitaal systeem ontwikkelen dat alle voordelen die de klok in zich heeft op het gebied van prijsvorming en het concentreren van vraag en aanbod in zich heeft, dan kunnen we de toekomst in. Ik raad Royal FloraHolland dan ook aan om dit nieuwe systeem gewoon KLOK te noemen. Wat mij het meeste stoort is dat de hele materie van de nieuwe tariefstructuur naar mijn idee alleen maar afleidt van de acties die echt genomen moeten worden n.l. het bouwen van een systeem dat snel, digitaal en toekomstbestendig is. Toekomstbestendig betekent dat er snel moet worden samengewerkt met al de andere partijen die zich met deze materie bezig houden. Alleen dan hebben straks één systeem dat voor iedereen werkbaar is. Hoe dat systeem er precies uit moet zien weet ik niet precies. Ik weet wel dat FloraHolland nu zijn uiterste best doet om de snelheid erin te houden. Emotionele vergaderingen zijn niet bevorderlijk voor de snelheid die nodig is. Ik zou willen pleiten voor vertrouwen in de coöperatie en te focussen op de lange termijn. Vechten voor korte termijn overwinningen kosten te veel tijd en kunnen er voor zorgen dat de coöperatie (Royal FloraHolland) geen tijd genoeg heeft om de dingen goed te regelen. Ik zou zeggen genoeg gekletst en nu weer doorgaan…….

 

Comments